Home > Ati Radeon > Hd 3470 Driver Vista

Hd 3470 Driver Vista

Contents

Unsubscribe About Us Overview Contact Us Take our Site Survey Testimonials Copyright © 1996 - DriverGuide is an iCentric Corporation Company. BIJZONDERE, MORELE SCHADE OF GEVOLGSCHADE (MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, DE AANSCHAF VAN VERVANGENDE GOEDEREN OF SERVICES; HET VERLIES VAN GEBRUIKSMOGELIJKHEDEN, GEGEVENS OF WINST, OF DE ONDERBREKING VAN BEDRIJFSACTIVITEITEN), Deze Overeenkomst is bindend voor rechtsopvolgers en rechtverkrijgenden. U mag geen sublicenties verlenen van de Software. weblink

DELL OF DIENS LEVERANCIERS ZIJN IN GEEN ENKEL GEVAL AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE SCHADE (WAARONDER, MAAR NIET BEPERKT TOT, WINSTDERVING, ONDERBREKING VAN DE BEDRIJFSVOERING, VERLIES VAN BEDRIJFSGEGEVENS OF ANDERE DATA) DIE VOORTVLOEIT And I also found that the modded driver is slower than what my Sony VAIO FW23G provided. Dell mag geplande of niet-geplande reparaties of onderhoud uitvoeren, of op afstand een patch of upgrade uitvoeren voor de Software op haar eigen en uw computersystemen. Lijsten kunnen alleen worden opgeslagen door u aan te melden bij uw bestaande account, of door een nieuwe aan te maken en te klikken op "Deze lijst opslaan." Meer informatie Mijn useful source

Ati Radeon 3000 Graphics Driver For Windows 10

U mag de Software niet reverse-engineeren, decompileren, disassembleren of aanpassen. Wellicht moet u een applicatie-instelling updaten. DEZE BEPERKTE GARANTIE GEEFT U BEPAALDE WETTELIJKE RECHTEN. In een dergelijk geval kan Dell alle of een deel van de Software of uw toegang tot de Software onderbreken, intrekken of beëindigen, na ontvangst van een dagvaarding of op verzoek

Teme, Aug 31, 2008 #2 raistie New Member Joined: Sep 15, 2008 Messages: 2 Likes Received: 0 Trophy Points: 0 hmm i'm facing a worse problem here.... Elke bepaling van deze overeenkomst is scheidbaar. GEHOSTE SOFTWARE & VIA HET INTERNET TOEGANKELIJKE SOFTWAREEen deel of alle Software kan op afstand worden gehost of is voor u toegankelijk via het internet. Ati Radeon 3000 Graphics Driver Windows 7 64 Bit Dit is geen verkoopovereenkomst voor software of enige ander intellectueel eigendom.

Type File Name System File Size Download Driver 13-1-legacy_vista_win7_win8_32_dd_ccc.exe Catalyst Software Suite Windows 8 (32-bit) Windows 7 (32-bit) Windows Vista (32-bit) 102.6 MB Driver 13-1-legacy_vista_win7_win8_64_dd_ccc.exe Catalyst Software Suite Windows 8 (64-bit) Ati Radeon Hd 3000 Driver Vervangende media vallen onder de resterende garantieperiode van de oorspronkelijke media of hebben een garantie van 30 dagen, afhankelijk van welke periode langer is. What am i supposed to do? learn this here now Iedere overdracht moet zowel de recentste update als alle voorgaande versies bevatten.

but I can't do that because my card isn't listed. Ati Radeon Hd 3450 Driver Windows 10 Browse to the location where you downloaded the file and double-click the new file 2. The modtool will modify the driver so that it can be used for the mobility cards. Lijsten kunnen alleen worden opgeslagen door u aan te melden bij uw bestaande account, of door een nieuwe aan te maken en te klikken op "Deze lijst opslaan." Meer informatie Deze

Ati Radeon Hd 3000 Driver

Alle rechten die niet uitdrukkelijk onder deze overeenkomst zijn verleend, worden behouden door de fabrikant of de eigenaar van de software. But on the page it is said that I should go and download the driver for my card on Advanced Micro Devices Inc. Ati Radeon 3000 Graphics Driver For Windows 10 i mean, im not sure, i've tried the modder for all the new catalyst version that come out, but they still reflect as 3450.... Ati Radeon Hd 3450 Driver septimio New Member Joined: Aug 31, 2008 Messages: 1 Likes Received: 0 Trophy Points: 0 Could anybody help me to find ATI Mobility Radeon HD 3470 driver for Vista?

However, i can't run CCC because Windows doesen't allow me :O it shuts down the program and doesen't allow me to change the settings to open it without Vista's protection on.. have a peek at these guys septimio, Aug 31, 2008 #1 Teme Super Moderator Joined: Dec 22, 2004 Messages: 8,496 Likes Received: 174 Trophy Points: 73 Hi there and welcome to DriverHeaven! I installed the correct drivers for my Radeon HD 3470, and used the modifier. Hierdoor kan tijdelijk de kwaliteit van de Software verminderen of kan de Software niet goed of helemaal niet werken. Ati Radeon 3000 Graphics Driver Windows 7 32 Bit

DriverGuide Home Driver Updater Drivers By ManufacturerBy DeviceWindows 10 DriversWindows 8 DriversSearch WizardDownloads Forums Support OverviewWindows 10 DriversRequest DriverFCCID IdentifierGuides My DG Join Login DriverGuide Home Driver Updater Drivers Forums Support KakimotoRift, Oct 11, 2009 #20 (You must log in or sign up to reply here.) Show Ignored Content Share This Page Log in with Facebook Log in with Twitter Log in Als de installatie is voltooid, ziet u het DSD-pictogram in de Windows-taakbalk. http://tuiconverter.com/ati-radeon/hd-3470-ati-driver.php Each day, our international team of techs adds hundreds of new drivers to our archive.

Als een bepaling niet uitvoerbaar blijkt te zijn, heeft dit geen invloed op de uitvoerbaarheid van de overige bepalingen of voorwaarden van deze Overeenkomst. Ati Radeon 3000 Specs You do not have permission to view this directory or page using the credentials that you supplied. That means that i'm actually running on lousier settings than my card can hold....

De audit is beperkt tot het nagaan van uw naleving van de bepalingen van deze overeenkomst.

my stats below... But on the page it is said that I should go and download the driver for my card on Advanced Micro Devices Inc. That means that i'm actually running on lousier settings than my card can hold.... Ati Radeon Hd 3450 Specs Voor de beste ervaring raden we aan Internet Explorer of Chrome te gebruiken.

also, as you can see, my core clock speeds are all lower than what 3470 should be. AMD Radeon HD3470 Graphics Driver This package provides the AMD Radeon HD3470 256M Graphics Driver and is supported on Optiplex 580/960/780 that are running the following Windows Operating Systems: XP, Vista Then you use the mod tool to modify the driver so that you can install it to your system. this content Deze servers bevinden zich mogelijk buiten uw land.

De Software verwijderenBij twijfels over de voorwaarden van de softwarelicentieovereenkomst van Dell of de privacyverklaring van Dell kunt u het programma met behulp van de online deïnstallatiegids deïnstalleren vanuit Programma's toevoegen Driver DR is a professional Windows drivers download site, it supplies all devices for ATI and other manufacturers. Voorbereiden op downloaden... Bestand downloaden Toevoegen aan [{0}] Verwijderen uit [{0}] Ga naar [{0}] Verifieer de checksum-waarde om de integriteit van uw download te garanderen.

Voor meer informatie over het privacybeleid van Dell of de manier waarop Dell omgaat met uw persoonlijke gegevens, leest u de privacyverklaring van Dell op www.dell.com/privacy. Raadpleeg de softwarelicentieovereenkomst van Dell voor de toepasselijke versie van deze Overeenkomst voor uw regio. Stay logged in Hardware Heaven Forums Home Forums > Graphics Cards > AMD Graphics Cards > Home Forums Forums Quick Links Search Forums Recent Posts Members Members Quick Links Notable Members Except the part where it detects the card as a 3450 and stuck with 550/500 gpu/mem clock settings.

Dell Update Packages in Microsoft Windows 64-bits indeling kunnen alleen worden uitgevoerd in Microsoft Windows 64-bits besturingssystemen. André. So if it's not listed what should I do? Voor Software die is meegeleverd bij uw aankoop van hardware dient u het volledige hardware-/softwarepakket te retourneren.