Home > Ati Radeon > Hd 2400 Xt Driver

Hd 2400 Xt Driver

Contents

Voor meer informatie over het privacybeleid van Dell of de manier waarop Dell omgaat met uw persoonlijke gegevens, leest u de privacyverklaring van Dell op www.dell.com/privacy. Deze overeenkomst heeft betrekking op alle software ("Software") en alle eventuele upgrades, updates, patches, hotfixes, modules, routines, verbeterde kenmerken en functies en extra versies van de Software die de oorspronkelijke Software You acknowledge that you have read this Agreement, that you understand it, that you agree to be bound by its terms, and that this is the complete and exclusive statement of During the update, your computer will restart and you will briefly see a black screen. × My download lists My download lists enables you to create and save lists of drivers to his comment is here

Each provision of this Agreement is severable. Belangrijke Algemene Voorwaarden met betrekking tot privacy, softwaregebruik en support -- Lees dit zorgvuldig door Lees de onderstaande voorwaarden en klik op "Ja, ik ga akkoord" als u ermee instemt. DEZE BEPERKTE GARANTIE GEEFT U BEPAALDE WETTELIJKE RECHTEN. Het recht op een volledige restitutie is niet van toepassing op Updates en upgrades die onder de voorwaarden van deze Overeenkomst vallen.

Ati Radeon Hd 2400 Xt Driver Windows 7 64 Bit

Als u een zakelijke klant van Dell bent, verleent u Dell, of een door Dell geselecteerde agent, hierbij het recht om een audit uit te voeren van uw gebruik van de Over Dell Vacatures Community Evenementen Partnerprogramma Premier Dell Technologies Nederland Over Dell Vacatures Community Evenementen Partnerprogramma Premier Dell Technologies Nederland Functie wordt niet ondersteund door de browser FireFox biedt geen ondersteuning met uitsluitend die rechten die hierin zijn bepaald. Please submit your review for Video: AMD RADEON HD 2400 XT Driver Version: A07 1.

Dell behandelt de verzamelde gegevens in overeenstemming met de privacyverklaring van Dell. U dient dan alle Software (inclusief meegeleverde media, geschreven materialen en verpakking) onmiddellijk te retourneren voor een volledige restitutie, of u dient alle Software te verwijderen, zoals door Dell wordt gevraagd. In een dergelijk geval kan Dell alle of een deel van de Software of uw toegang tot de Software onderbreken, intrekken of beëindigen, na ontvangst van een dagvaarding of op verzoek Ati Radeon Hd 4300 Driver A problem was encountered.

De Software wordt beschermd door auteursrechtwetgeving van de Verenigde Staten en andere toepasselijke wetten en internationale verdragen, en wordt mogelijk beschermd door de octrooiwetten van het desbetreffende rechtsgebied. Lijsten kunnen alleen worden opgeslagen door u aan te melden bij uw bestaande account, of door een nieuwe aan te maken en te klikken op "Deze lijst opslaan." Meer informatie Mijn Raadpleeg de softwarelicentieovereenkomst van Dell voor de toepasselijke versie van deze Overeenkomst voor uw regio. Bonuses Dell mag de Software op elk gewenst moment wijzigen, met of zonder voorafgaande kennisgeving aan u.

U stemt specifiek in met het feit dat de Software niet gebruikt mag worden voor activiteiten met betrekking tot massavernietigingswapens, waaronder, maar niet beperkt tot activiteiten gerelateerd aan het ontwerp, de Ati Radeon Hd 2400 Pro Driver Windows 7 32 Bit AMD ATI Radeon HD 2400 XT RV610 Graphics PCI\VEN_1002&DEV_94C1 Drivers Designed specifically to be used with the AMD ATI Radeon HD 2400 XT (RV610) device, the list of downloads below is Voor de beste ervaring raden we aan Internet Explorer of Chrome te gebruiken. Once reported, our staff will be notified and the comment will be reviewed.

Ati Radeon Hd 2400 Xt Driver Windows 10

Voor zover toegestaan door de wet, komen Dell en u overeen om afstand te doen van het recht op juryrechtspraak met betrekking tot de Software of deze Overeenkomst. http://support.lenovo.com/jp/en/downloads/ds003277 Dit kan uw computer beschadigen. Ati Radeon Hd 2400 Xt Driver Windows 7 64 Bit You may have selected some of these applications as part of the purchase of your computer. Ati Radeon Hd 2400 Driver Windows 7 Dell agrees and you agree to waive, to the maximum extent permitted by law, any right to a jury trial with respect to the Software or this Agreement.

Follow the on-screen installation instructions. Alle eigendomsrechten en intellectuele eigendomsrechten in en op de Software zijn eigendom van en in het beheer van de fabrikant of de eigenaar van de Software. The Save In: window appears.3. Type "C:\DELL\DRIVERS\H2V4Y" (where 'H2V4Y' is the name of the file) in the Open textbox and then click OK.8. Ati Radeon Hd 2400 Xt Driver Windows Xp

When the File Download window appears, click Save or Save this program to disk and click OK. The file icon appears on your desktop.Install1.Double-click the new icon on the desktop labeled R163023.EXE.2.The Self-Extracting window appears and prompts you to extract or unzip to C:\DELL\DRIVERS\R163023. In sommige rechtsgebieden zijn beperkingen ten aanzien van de duur van impliciete garanties niet toegestaan. weblink Als de installatie is voltooid, ziet u het DSD-pictogram in de Windows-taakbalk.

If a provision is found to be unenforceable, this finding does not affect the enforceability of the remaining provisions of this Agreement. Ati Radeon Hd 4300/hd 4500 Series Driver Windows 10 Door de Softwarepakketten te openen of de verzegeling te verbreken, de Software te installeren, te downloaden, te activeren, de voorwaarden te accepteren met een klik of door de Software te gebruiken, Click Start button and then click Run.7.

DEZE BEPERKTE GARANTIE GEEFT U BEPAALDE WETTELIJKE RECHTEN.

Any replacement media is warranted for the remaining original warranty period or 30 days, whichever is longer. IN NO EVENT SHALL DELL, THE COPYRIGHT HOLDERS, OR THE CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING BUT NOT LIMITED TO PROCUREMENT OF SUBSTITUTE If you are a commercial customer of Dell, you hereby grant Dell or an agent selected by Dell the right to perform an audit of your use of the Software during Ati Radeon Hd 2400 Pro Driver Windows 10 Versie Versie 8.432_071101a-054945C_Vista 32bit, A06 Categorie Video Releasedatum 11 jun 2008 Laatst bijgewerkt op 21 jun 2013 Belang Optioneel Beschikbare bestandsindelingen Bestandsindeling:Hard-Drive Bestandsnaam:AMD_RADEON-HD-2400-XT_A06_R179780.exe Downloadtype:HTTP Bestandsgrootte: 65 MB Format-omschrijvingDit bestand bevat een

Als u niet met deze voorwaarden instemt, mag u de Software niet installeren, downloaden, activeren of op enige andere wijze gebruiken. The following list below consists of certified downloads that are designed specifically to be used with the AMD ATI radeon hd 2400 xt device. The Self-Extracting window appears and prompts you to extract or unzip to "C:\DELL\DRIVERS\H2V4Y". (Where 'H2V4Y' is the name of the file to be downloaded). You may find corresponding source files for the Software at http://opensource.dell.com, or at such other locations indicated by Dell.EXPORTYou are advised that the Software is subject to U.S.

Actie vereist: installeer Dell System Detect (DSD) of download het opnieuw. The file icon appears on your desktop. U mag één kopie van de Software maken met het oog op back-up en archiveringsdoeleinden. Any implied warranties are limited to 90 days from the date you receive the Software.

Details Dell recommends applying this update during your next scheduled update cycle. Your message has been reported and will be reviewed by our staff. IN NO EVENT SHALL DELL OR ITS SUPPLIERS BE LIABLE FOR ANY DAMAGES WHATSOEVER (INCLUDING WITHOUT LIMITATION DAMAGES FOR LOSS OF BUSINESS PROFITS, BUSINESS INTERRUPTION, LOSS OF BUSINESS INFORMATION OR OTHER De audit is beperkt tot het nagaan van uw naleving van de bepalingen van deze overeenkomst.

Mogelijk hebt u sommige van deze toepassingen geselecteerd bij de aankoop van uw computer. Show All | Hide All Compatible Systems OptiPlex 330 OptiPlex 740 OptiPlex 755 OptiPlex 760 Supported Operating Systems Windows XP Applies to RADEON HD 2400 XT Installation instructions Hard Drive Installation Aside from your unique service tag number, none of the system configuration or use data can be used to identify you. Consistent with 48 C.F.R. 12.212 and 48 C.F.R. 227.7202-1 through 227.7202-4, all U.S.

Raadpleeg de softwarelicentieovereenkomst van Dell voor de toepasselijke versie van deze Overeenkomst voor uw regio. The entire liability of Dell and its suppliers, and your exclusive remedy, shall be, at Dell's option, either (a) termination of this Agreement and return of the price paid for the